24x7 Alarmdienst

1. Inleiding 247Alarm

247Alarm is een dienst voor het aannemen en afhandelen van alarmen en meldingen.
Het doel van 247Alarm is bewaking en het verzorgen van de opvolging van alarmen, triggers, technische en procesmeldingen afkomstig van o.a.:


* Alarm installaties
* Overval installaties
* Ontruiming installaties
* Technische voorzieningen

De alarmopvolging door het 247 Control Center1 vindt plaats naar:

* Sleutelbeheerders
* Bewakingsdiensten
* Hulpverleningsdiensten

Het 247 Control Center waarvan het PAC deel van uitmaakt, is gehuisvest in een volledig gecertificeerde omgeving en is voorzien van een vergunning (PAC 141).
De vergunning is verstrekt door het Bureau Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De centralisten die het PAC bemensen zijn ICT- en beveiligings-specialisten.

1. Het 247 Control Center omvat 247Alarm, 247 Monitoring en 247 Helpdesk. De termen 247Alarm en PAC worden in dit document worden door elkaar gebruikt en staan voor de 247Alarm dienst.

2. Abonnementsvormen 247Alarm
De 247Alarm dienstverlening kent de volgende abonnementsvormen:
* 247Alarm Base
* 247Alarm Business

Beide abonnementsvormen kunnen gebruikt worden met gecertificeerde en niet gecertificeerde installaties. Een gecertificeerde installatie is aangelegd door een Borg/VEB erkend installatiebedrijf en voldoet aan alle regelgeving om gebruikt te mogen worden voor klanten met een wettelijk of verzekeringstechnisch kader.
Als uw klant geen wettelijk of verzekeringstechnisch kader heeft kan hij alsnog gebruik maken van een gecertificeerde installatie als hij behoefte heeft aan meer mogelijkheden voor de afhandeling van het alarm.

2.1. 247Alarm Base
Het 247Alarm Base abonnement is geschikt voor de ontvangst van meldingen afkomstig van gecertificeerde en niet-gecertificeerde installaties. De alarmverwerking is volledig geautomatiseerd. Voor de alarmafhandeling wordt binnen 247Alarm Base uitsluitend gebruik gemaakt van de 247 Services App.
Door middel van de 247 Services App worden inkomende meldingen doorgezet naar de opgegeven sleutelbeheerders in de vorm van notificaties:


De inkomende meldingen worden in het 247 Control Center gelogd en volgens bovenstaand actiepatroon via de 247 Services App afgehandeld. In eerste instantie wordt een pushbericht voor 247 Services App naar alle sleutelhouders verzonden. Als een van de sleutelhouders
binnen 3 minuten het bericht accepteert in de App is het alarm afgehandeld. Gebeurt dit niet, dan worden er simultaan SMS berichten naar alle sleutelhouders verzonden. Indien op basis van deze SMS het alarm niet binnen 3 minuten wordt geaccepteerd worden de sleutelhouders
opeenvolgend gebeld door een geautomatiseerd belsysteem. Na het aanbieden van de oproep door het belsysteem stopt 247Alarm Base met notificaties voor de ingekomen melding en wordt door 247Alarm geen verdere opvolging gegeven aan de melding.

2.2. 247Alarm Business
Het 247Alarm Business abonnement is geschikt voor de ontvangst van meldingen afkomstig van gecertificeerde en niet-gecertificeerde installaties. Het 247Alarm Business abonnement
onderscheidt zich van Base o.a. door:

* Aanname en afhandeling van de melding door een centralist.
* Mogelijkheid tot aansturing van een externe surveillant en/of een sleutelbeheerder.
* Mogelijkheid tot aansturing van de hulpverleningsdiensten (Politie/Brandweer) in geval van een geverifieerde melding.
* De mogelijkheid om een groter aantal sleutelbeheerders aan te sluiten.
* Meer functionaliteit zoals prioriteitsmeldingen en afhandeling per zone.

Bij een 247Alarm Business aansluiting is er sprake van een actief beleid om ingekomen alarmen afgemeld te krijgen. 247Alarm Business zal gedurende een periode van 24 uur, na ontvangst van een melding, actief sleutelbeheerders en externe surveillanten aansturen zolang de melding niet afgemeld is.Indien u gebruik maakt van een surveillancedienst wordt deze door de centralist telefonisch
aangestuurd. U ontvangt notificaties via de App.


2.3. Functionaliteiten overzicht 247Alarm Base en Business

Product: Prijs per maand:
247 Alarm Base € 10
247 Alarm Business € 15