Security

IP Beveiligingsdiensten zoals camerabewaking, persoons beveiliging en alarm.

Bij ons heeft u de beschikking over een 24x7 communicatiecentrum van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen.
Dankzij geborgde procedures grijpen de centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in.

Met onze handige App bepaald u zelf wie er gealarmeerd moet worden of andere belangrijke instellingen zonder tussenkomst van onze centralisten.